http://www.chulatututor.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าเเรก

 หลักสูตรที่เปิดสอน

 สไตล์การสอน

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ20/03/2010
อัพเดท01/10/2017
ผู้เข้าชม167,536
เปิดเพจ441,478

ข่าวสาร

บทความ

รูปแบบและวิธีการสอนของ ติวเตอร์จุฬา tutor chula ติวสอบ รับจ้างสอนพิเศษตามบ้านรูปแบบและวิธีการสอนของ ติวเตอร์จุฬา 


กรณีของวิชาคำนวณ e.g. คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี


เน้นและปลูกฝังระบบความคิด โดยการสร้างความเข้าใจเป็นหลัก

เสริมเทคนิค, วิธีลัด เพื่อการทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ,

ถูกต้องและรวดเร็ว

เนื้อหาจะเริ่มจากพื้นฐาน (Basic Level) ให้แน่นก่อน หลังจากที่นักเรียนเข้าใจในพื้นฐานนั้นแล้ว จะสอนขั้นประยุกต์ใช้ (Advanced Level)

กรณีของวิชาท่องจำ e.g. ภาษาไทย, สังคม, อังกฤษ, ชีววิทยา

เสริมเทคนิควิธีการท่องจำที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น

วิธีลัด, การตัดตัวเลือก (choices) เพื่อการทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว,

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระยะเวลาที่จำกัด

เนื้อหาจะเริ่มจากพื้นฐาน (Basic Level) จนกระทั้งขั้นประยุกต์

(Advanced Level)


ติวเตอร์ , สอนพิเศษ , เรียนพิเศษ , รับสอนพิเศษ , กวดวิชา , รับสอนพิเศษตามบ้าน , จุฬาติวเตอร์ , ติวสอบ , ติวเตอร์จุฬา , เรียนพิเศษที่บ้าน , โรงเรียนสอนพิเศษ , เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ , ติวGAT , ติวPAT , ที่เรียนพิเศษ , กวดวิชาภาษาอังกฤษ , เรียนพิเศษตัวต่อตัว , สอนพิเศษตัวต่อตัว , ติวสอบเข้าม.1 , ติวสอบเข้าม.4 , สอนพิเศษที่บ้าน , รับจ้างสอนพิเศษ , ครูสอนพิเศษ , หาคนสอนพิเศษ , ติวเข้าจุฬา , ติวตามบ้าน , สอนที่บ้านแนวการสอนของทีมติวเตอร์จุฬา
 

::::::> ช่วยเหลือและดูแลการบ้าน
เหมาะ สำหรับน้องๆ อนุบาล-ม.ต้น ที่ต้องการการดูแลการทำการบ้าน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนที่โรงเรียน หรือนักเรียนที่ต้องการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ

::::::> เรียนเฉพาะบางบทเรียน หรือหัวข้อที่ไม่เข้าใจ
เหมาะ สำหรับน้องๆ ที่มีปัญหาการเรียนในบางเรื่อง ไม่เข้าใจเป็นบางเรื่อง เพื่อเพิ่มความเข้าใจเฉพาะเรื่อง หรือเพื่อทำการสอบเฉพาะเรื่อง

::::::> ติวเนื้อหาในบทเรียนระหว่างเทอมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

และการทำเกรด
เหมาะสำหรับน้องๆ ทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจ

เพิ่มศักยภาพในการเรียนให้ดีขึ้น ต้องการทำเกรดให้ดีขึ้น

::::::> เรียนเพิ่มเติมเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น เรียนล่วงหน้า หรือตะลุยโจทย์ยาก
เหมาะ สำหรับน้องๆ ที่เรียนดีอยู่แล้วและต้องการเรียนแบบเข้มข้นเพิ่มศักยภาพในการเรียน เพื่อให้สามารถทำคะแนนในการติวสอบเข้าม.1

ติวสอบเข้าม.4 สอบเข้ามหาวิทยาลัย และทำการสอบแข่งขันต่างๆ ได้

::::::> ทบทวนและสรุปเเนื้อหาเฉพาะบทเรียนสำหรับเตรียมสอบ

Midterm หรือ Final
เหมาะสำหรับการเตรียมสอบ Midterm หรือ Final โดยติวเตอร์จะสรุปเนื้อหา ช่วยแนะแนวเรื่องที่จะออกข้อสอบ ลองทำข้อสอบ

::::::> ติวสอบเข้าม.1 ติวสอบเข้าม.4 Admission GAT PAT
เป็นการสอนหลักสูตรเข้มข้น หลักสูตรเร่งรัด

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เตรียมสอบเข้า เป็นการติวแบบเข้มข้น เน้นจุดสำคัญเกี่ยวกับการทำข้อสอบ เน้นการแก้ไขจุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง ทบทวนและสรุปเนื้อหาที่ใช้ในการทำข้อสอบ เน้นเรื่องสำคัญที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ลองทำข้อสอบจริง เป็นต้น

::::::> สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร Internation Bilingual หรือ

English Program
เป็นการเรียนตามเนื้อหาที่เรียนเป็นหลัก โดยเน้นตามเนื้อหาภาษาอังกฤษ เพื่อติวเพิ่มเกรด เพิ่มความเข้าใจ และติวเตอร์จะสอนเพิ่มเติมในส่วนของหลักสูตรปกติ ที่หลักสูตร Internation Bilingual หรือ English Program ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ


เอกสารประกอบการสอน

เอกสารเป็นรูปแบบเฉพาะของติวเตอร์แต่ละคน โดยจะพิจารณาการทำเอกสารจากพื้นฐานของนักเรียนเป็นหลัก

สามารถปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมา พร้อมทั้งเพิ่มเอกสารเทคนิคควบคู่ไปด้วย


ติวเตอร์ , สอนพิเศษ , เรียนพิเศษ , รับสอนพิเศษ , กวดวิชา , รับสอนพิเศษตามบ้าน , จุฬาติวเตอร์ , ติวสอบ , ติวเตอร์จุฬา , เรียนพิเศษที่บ้าน , โรงเรียนสอนพิเศษ , เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ , ติวGAT , ติวPAT , ที่เรียนพิเศษ , กวดวิชาภาษาอังกฤษ , เรียนพิเศษตัวต่อตัว , สอนพิเศษตัวต่อตัว , ติวสอบเข้าม.1 , ติวสอบเข้าม.4 , สอนพิเศษที่บ้าน , รับจ้างสอนพิเศษ , ครูสอนพิเศษ , หาคนสอนพิเศษ , ติวเข้าจุฬา , ติวตามบ้าน , สอนที่บ้าน , รับสอนพิเศษที่บ้าน , หาติวเตอร์สอนพิเศษ

view
view